Intentieverklaring Doorlopende Leerlijnen

Oud-VMBO-Leerlingen in de hoofdrol in Leiden

Donderdagavond 7 oktober hebben alle aan het project Magenta – Leiden deelnemende scholen elkaar eindelijk live kunnen ontmoeten. Alle aanwezigen ondertekenden een intentieverklaring om met elkaar de schouders te zetten onder de doelstellingen van dit mooie project. In de nabije toekomst wordt deze intentieverklaring door een “echte” samenwerkingsovereenkomst opgevolgd.

Na een jaar op afstand (online) plannen maken rondom doorlopende leerlijnen in Leiden en omgeving, was er dan eindelijk een live-ontmoeting met een gevarieerd avondvullend programma. Op de locatie Breestraat van mboRijnland kwamen docenten, decanen en schoolleiders samen om informatie en inspiratie te delen. Naast formele onderdelen, waren het vooral de aansprekende verhalen van de ruim aanwezige oud-vmbo-leerlingen en mbo studenten die inspireerden om door te gaan met de gemaakte plannen.

Project Magenta- Leiden is een initiatief vanuit het College Welzijn & Zorg van mboRijnland en richt zich op het verbeteren van de overgang van het vmbo naar het mbo. Vrijwel alle voortgezet onderwijs scholen in Leiden en omstreken zijn aangesloten. Het project in Leiden kent vier Programmalijnen:

  1. Brede Oriëntatie (ook andere profielen, branches en colleges betrekken)
  2. Intensivering voorlichting aan ouders, docenten en leerlingen
  3. Ontwikkelen doorlopende leerlijnen en leerroutes
  4. Ontwikkelen van De Nieuwe Leerweg