Innovatietraject zorg / welzijn en technologie

Technologie in de gezondheidszorg en het welzijnswerk wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers en studenten. Binnen het CIV Welzijn & Zorg hebben we daarom het innovatietraject Technologie in de zorg gestart.

In dit traject ontwikkelen zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en mboRijnland activiteiten waarin zowel studenten, docenten als medewerkers in het zorg- en welzijnswerk kennis kunnen maken met nieuwe zorgtechnologie. Hierbij zorgen ze dat alle activiteiten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en tegelijkertijd bijdragen aan innovatief onderwijs en betere zorg en welzijn.

Stapsgewijs werken met kleine projecten

In het innovatietraject wordt stapsgewijs gewerkt. Eerst starten we met kleinere projecten. Daarin kunnen zorginstellingen, overheid, onderwijs en bedrijven in zorgtechnologie elkaar beter leren kennen. Ze ontwikkelen een gezamenlijke werkwijze. Bovendien is de kans op succes groot. Dat geeft de betrokken partners energie om langzaam maar zeker te werken aan een meer structurele verbinding van zorg en technologie. De afgelopen twee maanden is vanuit die werkwijze gestart met projecten in Woerden, Gouda, Leiden en Zoetermeer. De uitbraak van het coronavirus leidt uiteraard wel tot vertraging. Maar de energie en het  enthousiasme zijn gebleven. Hieronder beschrijven we kort de verschillende projecten waaraan binnen het CIV Welzijn & Zorg al wordt gewerkt.

Samenwerking Woerdens Techniek Talent

Wonderphone
Samen met het Woerdens Techniek Talent (WTT), de gemeente Gouda en Klein Houtrust, verkennen we de mogelijkheid van een project waarin studenten Gezondheidszorg in samenwerking met studenten Elektrotechniek in Gouda een wonderphone maken voor de cliënten van Klein Houtrust. Dit is een instelling voor mensen met dementie.

Lesbrieven en stages TechnoHUB Woerden
Het WTT opent in september een TechniekHUB in Woerden. In dit gebouw tonen allerlei techniekbedrijven uit Woerden moderne technologie, van robotica tot autotechniek. Leerlingen van de basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo kunnen hier dan kennis maken en oefenen met deze technieken. De TechniekHUB is iedere dag open.

We verkennen met de gemeente en het WTT of de TechnoHUB ook een ruimte voor zorgtechnologie kan krijgen. Een plek dus waar studenten en medewerkers in de zorg nieuwe technologieën in de zorg kunnen ervaren. Bovendien wordt onderzocht of de hub ook niet een mooie stageplaats voor studenten Onderwijsassistent kan zijn. .

Living Lab Technologie in Zorg en Welzijn in Gouda

a) Verkennen studenten opdrachten
In Gouda hebben Fundis, de gemeente Gouda, Zorgpartners Midden Holland, mboRijnland, Care2Care en het CIV Smart Technology binnen het kader van het CIV Welzijn en Zorg de zogenaamde regiotafels voorbereid. Hierin bespreken studenten en docenten van mboRijnland, cliënten en medewerkers van Fundis en Zorgpartners Midden Holland en WMO-medewerkers van de gemeente hoe we de zorg en het welzijnswerk met behulp van technologie kunnen verbeteren. De uitkomsten van die regiotafels leiden tot projecten die studenten van mboRijnland uitwerken in het keuzedeel zorgtechnologie.

b) Experience Lab Zorgtechnologie
Het CIV Welzijn & Zorg, CIV Smart Technology en het zorgbedrijf Formex Medical ontwikkelen een experience lab. Hierin kunnen studenten en medewerkers van zorginstellingen nieuwe technologieën in de zorg ervaren, testen en onderzoeken hoe deze van betekenis kunnen zijn voor hun werk, de organisatie en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment ontwikkelt een student Smart Technology een programma van eisen.

Hackathon in Leiden

In Leiden willen we met studenten Maatschappelijke zorg en Verzorgende IG en twee instellingen in de maatschappelijke zorg en de gemeente Leiden een hackathon organiseren. Dit is een evenement van twee dagen waarin de studenten samen met medewerkers en cliënten van zorginstellingen aan de slag gaan met een maatschappelijk vraagstuk. Samen bedenken zij ideeën voor een verbetering van de bestaande situatie. De eerste verkennende gesprekken hebben al plaatsgevonden.

Experimenteerhuis in Zoetermeer

Het CIV Welzijn & Zorg is betrokken bij de zorginnovatieagenda van de gemeente Zoetermeer. Eén van de ideeën is om een Experimenteerhuis te beginnen. Dit is een container waarin ouderen kennis kunnen maken met moderne zorgtechnologie die hen kan helpen langer zelfstandig thuis te wonen. De komende maanden gaan we met de gemeente, Haagse Hogeschool, mboRijnland en diverse zorgtechnologiebedrijven onderzoeken hoe we het Experimenteerhuis in kunnen richten. Van daaruit kunnen later mooie (onderzoeks)projecten opgezet worden voor studenten van mboRijnland en de Haagse Hogeschool.

Al deze projecten versterken de relatie tussen bedrijven, instellingen, mboRijnland. En dat is belangrijk in een tijd waarin grenzen tussen school en praktijk vervagen en verschillende sectoren steeds meer met elkaar samenwerken.