Innovatie voor beroepsonderwijs in Zoetermeer

Zoetermeer zet zich samen met vier onderwijspartners in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs in de stad verder te brengen. Vandaag heeft de gemeente Zoetermeer samen met De Haagse Hogeschool, mboRijnland, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg de samenwerkingsovereenkomst online ondertekend.

De gemeente Zoetermeer en vier vooraanstaande onderwijspartners nemen de belangrijkste economische kernsectoren van Zoetermeer als uitgangspunt om ten eerste het aangeboden onderwijs uit te breiden en daarnaast aansluiting te creëren bij de bestaande ontwikkelingen binnen deze gebieden: toegepaste IT/ICT & diensten, health, bouw & installatie en logistiek en handel. Ook streven de partijen naar doorlopende leerlijnen van middelbaar onderwijs naar mbo, hbo en de arbeidsmarkt. “Als de aansluiting beter is, wordt het voor studenten makkelijker om door te stromen van de ene naar de andere opleiding. Minder studenten vallen uit en het onderwijs kan verdiept, verrijkt of versneld worden. Zo worden zij de werknemer van de nabije toekomst”, aldus Otto Jelsma, bestuurder mboRijnland.

Onderwijs

In het bijzonder richt de overeenkomst zich op de verdere uitbouw en versterking van het beroepsonderwijs in IT, zorgtechnologie en Smart Technology. Speciale aandacht krijgt ook de doorontwikkeling van het Dutch Innovation Park als dé bedrijfslocatie in de Randstad en de officiële mbo- en hbo-opleidingslocatie waar een volledig opleidingsprogramma op alle niveaus wordt aangeboden. “Het beroepsonderwijs is belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie en trekt studenten en bedrijven aan”, licht onderwijswethouder Jan Iedema toe. “Doorlopende leerroutes bieden daarbij een duidelijk toekomstperspectief en zorgen voor een vliegende start van de carrière van studenten.”

Boven:
Links: M. G. Rozendaal – Directeur MBO College Welzijn en Zorg, Directeur CIV Welzijn en Zorg
Rechts: drs. R. Rawal – Lid College van Bestuur Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
 
Onder:
Links: J. van Laake MSc – Directeur CIV Smart Technology
Midden: drs. J. Iedema – Wethouder Economie gemeente Zoetermeer
Rechts: dr. O. Jelsma – Voorzitter Collega van Bestuur Stichting mboRijnland