Het Experience Lab van Campus Gouda is geopend

Op dinsdag 8 februari is het Experience Lab in zorginstelling De Rietkraag van Zorgpartners Midden-Holland officieel geopend. Een woonruimte is ingericht als plek waar studenten, zorgmedewerkers, docenten en cliënten leren en ervaren hoe ze zorgtechnologie kunnen toepassen in de zorg. Het Experience Lab is een concreet resultaat van een samenwerking tussen zorgorganisaties, onderwijs, overheid en regio Midden-Holland.

Extra handen aan het bed zijn meer dan ooit nodig. Daarnaast verandert de zorg door het gebruik van technologie in een razend tempo. Zorgpartners Midden-Holland, ZWconnect, mboRijnland, Hoornbeeck College, CIV Smart Technology, CIV Welzijn & Zorg en Campus Gouda springen hierop in met het Experience Lab. Studenten krijgen vernieuwend onderwijs; niet in de schoolbanken, maar in de praktijk. Studenten en werkenden in de zorg leren en werken samen en ervaren wat zorgtechnologie inhoudt, zoals zorgrobot Tessa. Deze robot helpt cliënten door het geven van instructies of het stellen van vragen. Een ander voorbeeld is de inzet van een druppelbril, waarmee cliënten zelf hun ogen kunnen druppelen.

Samen leren en werken

Marianne Straks, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland: “We zijn heel blij met de opening van het Experience Lab en deze samenwerking. Zorgtechnologie hebben we nodig om in te spelen op de zorgvragen van nu en de toekomst. Hierbij staat het welzijn van onze cliënten en de meerwaarde voor medewerkers voorop. We zien dat innovaties ons werk ondersteunen en beter maken. Dit geeft ook weer meer ruimte voor de menselijke kant van de zorg. Het is mooi om te zien dat we als partners in de regio veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Wethouder zorg Corine Dijkstra en wethouder onderwijs Thierry van Vugt van de gemeente Gouda zien dit als een mijlpaal. Dijkstra: “In het Experience Lab laten we zien hoe leuk en uitdagend het is om te werken in de zorg. Ik ben er trots op dat alle betrokken partners hun handtekening hebben gezet zodat we in de toekomst het Experience Lab kunnen uitbreiden met nog meer mooie plannen.

Van Vugt vult aan: “Deze samenwerking met onderwijs, overheid, zorgorganisaties en bedrijven zorgt voor nieuwe innovaties die ook echt passen bij de praktijk waar de zorg mee te maken heeft. Zo leiden we met elkaar de toekomstige zorgprofessional op.”

Leren in de beroepspraktijk

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur bij mboRijnland: ‘’mboRijnland wil studenten zoveel mogelijk in de echte beroepspraktijk laten leren. Daarom werken we met bedrijven, instellingen en gemeenten samen in zogenoemde ‘Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s)’. Het CIV Welzijn & Zorg en het CIV Smart Technology zijn nu gestart met de eerste projecten van het Experience Lab waar studenten van mboRijnland aan de slag gaan met mooie onderwijsopdrachten. Ik ben erg blij met de stuwende kracht van de gemeente Gouda en de samenwerking met Zorgpartners Midden-Holland die de lancering van het Experience Lab mogelijk hebben gemaakt. In deze real life-omgeving kunnen studenten Zorg en studenten Techniek samen met zorgprofessionals leren en werken aan innovatieve, technologische toepassingen die tegemoetkomen aan de complexe zorgvraag in de dagelijkse praktijk.’’