Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Het traject Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren van CIV Welzijn en Zorg is een mooi voorbeeld van hybride onderwijs. Bij kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer is in september 2020 inmiddels de derde groep studenten gestart en bij Junis de tweede groep. Werkgevers, studenten en docenten zijn lovend over deze combinatie van werken en leren. Of zoals Mirjam Companjen, kwaliteits- en regiomanager bij Eigen&Wijzer zegt: “Eigenlijk zou zo’n werk-lerentraject beschikbaar moeten zijn voor alle kinderopvanglocaties in heel Nederland.”

Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 kunnen versneld hun diploma op niveau 4 halen. Vakdocenten van mboRijnland zijn één dagdeel per week aanwezig op de werkplek om de studenten educatief te begeleiden. “Door corona gebeurt dat nu helaas online” vertelt Mirjam Companjen. “De rest van de week zijn de studenten, onze werknemers, hier aan het werk”.

“Het mooie aan dit maatwerktraject is dat onze praktijk verweven is met de theorie. Veel medewerkers in de kinderopvang zijn doeners. Terwijl de theorie tijdens dit traject ook een belangrijk onderdeel is en die moeten ze vervolgens kunnen omzetten en er naar handelen. Een goed voorbeeld in de praktijk helpt om de theorie beter te begrijpen. Samen met vakdocent Rianne Vrolijk bespreken we de lesinhoud en passen deze waar nodig aan. Hierdoor is de opleiding op maat voor onze organisatie. Neem hygiëne, natuurlijk weet iedereen hoe je schoon maakt. Maar hoe maak je het onderdeel van je dagelijkse proces zonder de kinderen uit het oog te verliezen? Dat is in de kinderopvang heel belangrijk. Vandaar dat het een examenonderdeel is.”

Eigen interpretatie

Bij Eigen&Wijzer is Rianne betrokken als werkplekcoach, dat is anders werken dan als docent, legt ze uit. “In plaats van een pasklaar antwoord, motiveer je als coach de studenten vooral om zelf op zoek te gaan naar het antwoord. Er is meer ruimte voor eigen interpretatie. Ze gaan aan de slag met de eigen leervragen. Als docent is dat een omschakeling. Ik begeleid nu vooral het proces, hierdoor zit ik dicht op de praktijk. Dat is erg leuk en dat geldt ook voor de samenwerking met de organisatie.”

“De inzet van gastdocenten uit de praktijk, met elkaar reflecteren en de leertechnologie die we gebruiken, maken deze opleiding uniek. Ook de verbinding met elkaar is belangrijk binnen de opleiding. In plaats van lessen voorbereiden heb ik nu overleg om af te stemmen over de inhoud van de bijeenkomsten. Ik overleg met Mirjam, maar ook veel met Véronique Hermans. Zij is werkplekcoach bij Junis. We begeleiden beide deze trajecten, daarom is het fijn om te kunnen overleggen.”

Blijven ontwikkelen

Liesbeth van Dam is één van de studenten bij Eigen&Wijzer. Met het oog op de toekomst leek het haar verstandig om deze opleiding te volgen. “En natuurlijk mooi dat deze mogelijkheid wordt geboden. Het is altijd goed om jezelf te blijven ontwikkelen. De combinatie van werken en leren vind ik prettig. Natuurlijk moest ik wennen om naast mijn werk ook te studeren. Zeker met nog een gezin is het soms even plannen. Het voordeel van deze combinatie is dat wat je leert, je gelijk toepast in de praktijk. Bovendien kijk je weer bewust naar de dingen die je al lange tijd op de werkvloer doet. Ook de uitwisseling van ideeën en inzichten van de medestudenten vind ik waardevol.” 

Goede klik

Sylvia van Bergen, HR adviseur bij kinderopvangorganisatie Junis is ook te spreken over deze vorm van onderwijs, en over de samenwerking. “In plaats van drie jaar, een opleiding van anderhalf jaar. En dan ook nog eentje die volledig aansluit bij onze praktijk. Ja, ik juich hybride onderwijs in deze vorm toe, maar ik ben ook realistisch. Het moet je wel liggen, als organisatie en als docent, want het vraagt om een andere manier van werken. Wij hebben een goede klik met Véronique, onze werkplekcoach. Als docent moet je rekening houden met de organisatie, en met de missie, visie en het pedagogisch beleid. Gelukkig vinden Véronique en ik altijd wel een haakje om te kunnen verbinden.”

Mirjam beaamt dit: “Hybride onderwijs is een fantastisch onderdeel van opleiden. Maar we zijn er nog niet, en mboRijnland ook niet. Je moet buiten de kaders durven denken, dat geldt voor ons als organisatie, maar ook voor de docenten. Wij, de kinderopvangorganisaties hebben het mbo nodig. Niet om onze toekomstige werknemers af te leveren, maar om te investeren in de volwassenen van de toekomst die het voorbeeld zijn voor de kinderen. Geloven in eigen kunnen en aansluiten waar nodig.”

Rianne sluit zich hierbij aan: “Dit is de toekomst. School en werk kun je niet los van elkaar zien. Het is voor alle partijen een nieuwe en andere manier van werken. En dat betekent dat je soms in het diepe moet springen, maar je ontwikkelt jezelf en je bent bezig met innovatie. En daarnaast ben je studenten aan het voorbereiden op de toekomst.”

Het traject Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren is een samenwerking tussen mboRijnland, team Welzijn Alphen a/d Rijn, en Kinderopvangorganisaties Junis (Alphen a/d Rijn) en Eigen&Wijzer (Loosdrecht). Neem voor meer informatie contact op met projectleider bij het CIV Welzijn & Zorg, Mariet Wiltink.