Even voorstellen… de verbindingsofficieren van het practoraat

Het practoraat van het CIV Welzijn & Zorg heeft inmiddels een eigen kenniskring: een knooppunt tussen onderwijs, werkveld en onderzoek. De docenten en werkveldmedewerkers leveren structureel als medeonderzoeker een bijdrage aan het onderzoeksprogramma. Zij zijn belangrijke schakels naar collega’s en vormen de brug naar teams. Wij zijn er trots op om deze kersverse verbindingsofficieren te mogen voorstellen.

Suzanne Ouwehand is docent bij de opleiding Verpleegkunde bij mboRijnland. Afgelopen jaren is in het CIV Welzijn & Zorg veel ervaring opgedaan met eigenaarschap van studenten over hun leer- en ontwikkelproces en het reflectieve vermogen en de onderzoekende houding die dat vraagt. Onder andere via het bbl traject Verbindend Leren dat opleidt tot verpleegkundige niveau 4. Susan gaat daarop aansluitend onderzoek doen naar wat werkt en helpt bij het vergroten van eigenaarschap voor het eigen leerproces van studenten Verpleegkunde die de BOL opleiding doen.

Véronique Hermans-van de Weyer is ontwikkelcoach bij de opleiding werkplekleren Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker. Na twee jaar ervaring met werkplekleren, zijn kinderopvangorganisatie Junis en mboRijnland geïnteresseerd in de volgende stap in de beweging, namelijk hoe je van een werkplek een leerplek maakt. Véronique en Sylvia Bergen (HR-adviseur Junis) zijn samen hiervoor een onderzoek gestart, waarbij drie uitgangpunten van de organisatie het vertrekpunt zijn: Zo zien, Natuurlijk Leiderschap en de pedagogische visie. Samen met alle betrokkenen in de organisaties vormen zij één van de leerwerkplaatsen met het practoraat.

Anne Naus is docent Omgangskunde bij de opleiding Sociaal werk bij mboRijnland. Zij doet participatief actieonderzoek in samenwerking met Lieke de Kock, promovenda bij Leyden Academy, bij het project ENCOUNTER#9 van Joost van Wijmen. Hier lopen vijf van haar studenten deelstage. Via deze samenwerking doet het practoraat kennis op over het ontwikkelen van ‘praktische wijsheid’ bij studenten in de initiële opleiding door mee te doen aan een dergelijk project. Daarnaast verkent Anne hoe studenten Sociaal werk medeonderzoeker kunnen zijn bij het ontwikkelen van onderwijsinnovaties voor een betere aansluiting bij de huidige beroepspraktijk.

Wat is ENCOUNTER? In dit doorlopende designproject onderzoekt ontwerper Joost van Wijmen de impact van het veranderende lichaam op de eigen identiteit en onderlinge relaties tussen mensen. Hiermee ontwikkelt stichting ENCOUNTER samen met Leyden Academy een methode waarmee wilsbekwame ouderen die zelfstandig wonen in woonzorgcentra en jongeren/studenten die opgeleid worden tot zorgprofessional kennisnemen van elkaars levensloop. Met deze ontmoetingen (die zelfstandig uit te voeren zijn) worden verhalen en ervaringen opgehaald en met elkaar gedeeld. Door het gebruik van zintuiglijke werkwijzen, die zijn geworteld in design, verzamelen (vertellen, tekenen of fotograferen) deelnemers verhalen over hun lichaam. Het doel hierbij is om de blik te richten op het intieme en delicate proces dat is verbonden met lichamelijke veranderingen gedurende het leven. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met: Vitalis Woonzorg Groep, Avans Hogeschool, mboRijnland, Topaz, en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Leanne Terbeek is als ondersteuner gestart voor het practoraat. Zij ondersteunt de practor en de verbindingsofficieren in het goed kunnen doen van onderzoek. Daarnaast zet zij haar creatieve insteek (muziek, zang en (creatief) schrijven in om op een aansprekende manier de activiteiten van het practoraat te communiceren en onderzoeksresultaten te delen voor toepassing in de praktijk.