Erica Aalsma, De Leermeesters: “Het onderwijs en het werkveld hebben elkaar nodig”

Vooral voor het mbo onderwijs is het werkveld een belangrijke samenwerkingspartner. Maar dat geldt ook andersom. Erica Aalsma van het collectief De Leermeesters die vanuit haar expertise betrokken is bij de onderwijsvernieuwing onder de koepel van het CIV Welzijn & Zorg, is vrij duidelijk: “Durf naar elkaar te kijken zonder oordeel. Pas dan vul je elkaar aan en hebben we het over continu leren.”

Het collectief De Leermeesters brengt onderwijs en praktijk samen door met elkaar hybride leeromgevingen te ontwerpen op de grens van school en werk. “Denk bijvoorbeeld aan een Leerhuis in een zorginstelling, of een leerwerkbedrijf in een roc.

Waar en met wie gaan ze leren?

“Waar het om gaat is dat de verschillende partners hierbij betrokken zijn. Met elkaar zoeken we naar antwoorden op verschillende vragen. Hoe richt je deze omgeving in? Wat moet de student leren? Waar en met wie gaan ze leren? Dat brengen we met elkaar in kaart en hier begeleiden wij teams bij, bestaande uit werkveld en onderwijs.” De Leermeesters werken nauw samen met de lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij het lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren, Hogeschool Utrecht).

Gooi niet weg wat goed gaat

Het CIV Welzijn & Zorg staat mede via het practoraat in contact met dit Lectoraat. Vanuit ieders expertise – (praktijk)onderzoek en onderwijsontwerp – ondersteunen zij met elkaar de doelstellingen van het CIV Welzijn & Zorg. “In deze samenwerking kunnen wij elkaar enorm versterken. We kijken gezamenlijk naar de huidige situatie. Hoe ziet de leeromgeving er nu uit, wat beoog je ermee? Wat wordt gewaardeerd? Gooi niet weg wat je hebt gedaan en wat goed gaat. Op basis van de uitkomst maken wij een analyse. Dan ondersteunen we de leeromgeving door samen met teams te ontwikkelen en bouwen.”

Wederzijds vertrouwen

Erica benadrukt nogmaals dat voor het onderwijs de samenwerking met de beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt is. “Maar dat geldt andersom ook, in het kader van leven lang leren is het onderwijs een belangrijke partner voor het werkveld. Luister naar elkaar. Dat is best lastig als je vanuit het onderwijs gewend bent om de regels te bepalen. Het gaat om wederzijds vertrouwen. Dit bouw je op door samen te werken: men zegt bijvoorbeeld dat school achterloopt, maar zodra je nauwer met elkaar gaat samenwerken, blijkt dat mee te vallen: dan zit je immers dichter op de ontwikkelingen. Deze samenwerking is ook een goed voorbeeld voor de student. Die neemt deze ervaring straks mee. Zo blijft de beroepsgroep groeien. En leren.”