Eerste lichting studenten PI Alphen aan den Rijn diploma PBSD mbo 4 op zak

Succesvol resultaat in samenwerking tussen PI Alphen, mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg

Blije en trotse gezichten bij de uitreiking van het diploma voor Persoonlijk Begeleider Speciale Doelgroepen (PBSD) niveau 4. Tweeëntwintig studenten van de eerste lichting, allemaal medewerkers van de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn, hebben het versnelde traject in 1,5 jaar behaald. mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg bieden deze opleiding aan in nauwe samenwerking met de PI Alphen. Inmiddels is de tweede en derde lichting ook gestart.

Lilian, PIW’er: “Ik vond het vooraf verschrikkelijk om weer de schoolbanken in te gaan. Maar het is me 100% meegevallen. De combinatie met mijn werk was intensief, het kostte me veel van mijn vrije tijd. Maar het ging me goed af. De lesstof was begrijpelijk, gericht op ons werk en daardoor herkenbaar. Vooral het stuk over persoonlijke ontwikkeling was voor mij heel leerzaam en van toegevoegde waarde. Ik raad deze opleiding dan ook zeker aan bij mijn collega’s. En dan vooral aan hen die hier bijvoorbeeld zo’n twee jaar werken.”

Leven Lang Ontwikkelen

De PI Alphen aan den Rijn is een groot voorstander van blijven leren. mboRijnland ziet als onderwijsinstelling ook de toegevoegde waarde van bij-, her- en omscholen om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te houden en biedt opleidingen in verschillende flexibele vormen aan. De opleiding PBSD sluit goed aan bij het niveau van de penitentiaire inrichtingswerkers (PIW). Tijdens deze mbo 4-opleiding wordt dieper ingegaan op het werken met mensen met problemen op sociaal gebied, gedragsproblemen of psychische problemen. Herkenbare situaties waar de medewerkers dagelijks mee worden geconfronteerd. Eigenlijk was de PI zijn tijd ver vooruit, want inmiddels is mbo 4 PBSD een functie-eis voor een PW’er.

“Het vuurtje is aangewakkerd”

Dirk, PIW’er en examinator bij deze opleiding: “De meeste collega’s kennen dit werk. Het gevaar is dan dat je het op de automatische piloot gaat doen. Door deze opleiding werden ze zich veel meer bewust van wat ze doen, maar ook waarom. Dat geldt ook voor mij als examinator. Ik werk al 27 jaar in het gevangenisleven. Het gaf mij ook een frisse kijk. Een paar studenten zijn blij dat het is afgerond, maar bij een paar is het vuurtje aangewakkerd. Die willen doorleren. Leven Lang Ontwikkelen wordt ook vanuit de PI gestimuleerd. Ik ben zelf ook aangestoken. Misschien ga ik ook nog wel mijn mbo 4 halen. Wie weet.”

Cumhur, medewerker BAD (Binnenkomst Afdeling Delinquenten): “Ik vond het fijn om de opleiding met collega’s te volgen. Hierdoor konden we ervaringen uitwisselen. Deze opleiding maakt je bewust waarom je de dingen doet die je doet. Je wordt gedwongen om te reflecteren. Daarnaast heeft deze opleiding meerwaarde voor de organisatie. Dat wat je leert breng je over op collega’s, we kunnen de kennis delen.” 

Van elkaar leren

Ook voor de docenten betekent het een hele nieuwe ervaring. Jiska Wennink, docent omgangskunde mboRijnland: “Aan deze medewerkers lesgeven is natuurlijk iets heel anders. De studenten zijn tussen de 30 en 60 jaar, hebben al enige of vele jaren werkervaring opgedaan en nemen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk mee naar de les. Ik heb veel geleerd van de studenten. Ik kom zelf uit de gehandicaptenzorg, dat is natuurlijk een totaal andere wereld dan een gevangenis. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe een PI werkt en wat de studenten tegenkomen in de praktijk. De lessen waren erg interactief, de voorbeelden uit de praktijk van de PI nemen wij weer mee in onze lessen aan de reguliere BOL-studenten. Kortom, het is kennis en ervaring brengen en halen. Het is voor alle partijen een waardevolle ervaring.”

Werkplekleren

De opleiding maakt gebruik van het online platform werkplekleren. Deze digitale manier van leren is erg van deze tijd. Op dit platform is ruimte voor contact met docenten, studenten en met het werkveld. Hier kunnen opdrachten worden ingeleverd en beoordeeld en er is plek om te chatten. Daarnaast vindt onderwijs gedeeltelijk op de werkvloer plaats met gastdocenten uit de PI.