Eerste bijeenkomst kernteam CIV Welzijn & Zorg

Op dinsdag 28 maart heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het kernteam CIV Welzijn & Zorg in Arti Legi van Campus Gouda. Centraal stonden hierbij de vragen: hoe verstevigen we dit netwerk? Welke ideeën leven er? Wat is belangrijk voor welke partij? Voor het kernteam een uitdaging om antwoorden te geven en het leverde meteen al zinvolle gesprekken op. De middag gaf input die gebruikt gaat worden bij het schrijven van een bidbook: een document waarin duidelijk wordt waar CIV Welzijn & Zorg voor staat en vooral antwoord geeft op de vraag: waarom zou je partner blijven én willen worden?

Wethouder Publieke gezondheid, Anna van Popering-Kalkman heette allereerst iedereen welkom: “De uitdagingen in de zorg gaan we te lijf door samen te werken. Het begint ermee dat je elkaar kent en weet te vinden. Mooi dat we elkaar hier op deze plek treffen van Campus Gouda.”

Arjan van der Hoorn, directeur MBO College Welzijn en Zorg, met CIV Welzijn & Zorg in zijn portefeuille lichtte de rol van het kernteam toe: “Het is een eerste concrete wijziging in CIV Welzijn & Zorg nieuwe vorm. Het komt in de plaats van de stuurgroep met de ambitie het CIV te bestendigen en verduurzamen. Vandaag trappen we af. Laten wij er met elkaar ook zorg voor dragen dat we onze achterban erbij gaan betrekken.”

De leden van het kernteam brachten met behulp van een levensgroot schaakspel de verhoudingen in het CIV-netwerk in kaart. Waar ligt het eigenaarschap? Wat zijn de krachten en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders? Het schaakspel maakte inzichtelijk dat CIV Welzijn & Zorg een dynamisch geheel is, en niet statisch.

What’s in it for me?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de triggers van elke stakeholder, keken de kernteamleden naar de ideeën die het beste aansluiten op de behoefte van ieders organisatie en daarbij werden de collega’s niet vergeten. Met daarbij de realistische afweging: What’s in it for me? Deze insteek maakte veel los. Er is een grote behoefte aan gezamenlijkheid en delen van elkaars ontwikkelingen zoals vormgegeven in de laatste werkconferentie en de gezamenlijke stip aan de horizon werd genoemd.

Maar ook: “Handen aan het bed hebben vaak hogere prioriteit dan opleiden. Ontwikkeling komt daarbij in het gedrang.” Dit is precies wat een CIV kan faciliteren, maar dat geldt ook voor samenwerkingsorganisatie ZWconnect. Wat gaat er verloren als het CIV niet doorgaat? Die conclusie was voor iedereen duidelijk: “De aanjaag functie is er niet meer, niemand pakt de rol dan op.”

En nu?

Hoe gaan we door? Het kernteam heeft een eerste inhoudelijke stap gezet. CIV Welzijn & Zorg neemt deze input mee en legt de komende tijd de laatste hand aan een bidbook. Dit maakt duidelijk waar CIV Welzijn & Zorg, samen met de partners zich de komende tijd op gaan richten en hoe we dit financieel kunnen dragen. Met dit bidbook gaan Arjan van der Hoorn, voorzitter directie MBO College Welzijn & Zorg bij mboRijnland en Margot Röst teamleider Innovatie mboRijnland vanuit hun betrokkenheid bij CIV Welzijn & Zorg langs alle huidige, maar ook potentiële partners.

Het kernteam

Kernteam CIV Welzijn & Zorg bestaat uit: Bart Elenga (Junis Kinderopvang), Eldrid Bringmann (HS Leiden), Coralie Elmont (ZWconnect), Anna van Popering-Kalkman (gemeente Gouda), Frank Slingerland (Campus Gouda), Brigit Zwartendijk (LUMC), Heidi van den Brink (Marente), Arjan van der Hoorn, Margot Röst, Brenda Zeeland, Désirée Bierlaagh (mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg).