Drie vragen aan Bart Elenga

Drie vragen aan een partner of betrokkene van CIV Welzijn & Zorg, een vaste rubriek in ons magazine. Bart Elenga, directeur-bestuurder bij kinderopvangorganisatie Junis, vanaf het begin partner bij CIV Welzijn & Zorg trapt af.

Wat is de grootste uitdaging momenteel in de kinderopvang en welke rol speelt CIV Welzijn & Zorg hierbij?

“De arbeidsmarktkrapte is de grootste uitdaging in onze branche en blijft dat naar verwachting de komende jaren ook. We voelen de krapte het meest voor de functie van pedagogisch medewerker. Een functie waarvoor de branche heel veel nieuwe medewerkers kan gebruiken. Het CIV Welzijn & Zorg faciliteert en stimuleert het aantrekkelijker maken van opleidingen om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Enorm belangrijk als je als branche naar nieuwe instroom op zoek bent.”

Wat levert het partnership bij CIV Welzijn & Zorg Junis op? Kun je een praktijkvoorbeeld geven?

“Het partnership CIV Welzijn & Zorg levert Junis een voorsprong op in het aantrekken van studenten. Met inzet van zowel docenten van mboRijnland als medewerkers van Junis zelf hebben we binnen het partnership het werkplekleren vorm gegeven. En dat heeft een hoge vlucht genomen, het is succesvol. Bij werkplekleren hebben de studenten een hybride leeromgeving: ze werken op de groep en hebben één opleidingsochtend in de week. De opleiding wordt gegeven binnen Junis in een eigen opleidingsruimte en is op maat gemaakt. De opleiding wordt gegeven door docenten van mboRijnland die de taal van Junis spreken en met gastlessen van medewerkers van Junis. Belangrijk is dat de pijlers van onze organisatie worden meegenomen in de opleiding. Op die manier brengen we theorie direct in verband met praktijkervaringen en omgekeerd. Voor dat laatste werken we samen met het practoraat van Desiree Bierlaagh. Praktische inzichten vanuit het werkplekleren vinden zo hun weg van het werkveld naar de wetenschap en zijn een aanjager voor verbeteringen en innovaties in het hele onderwijs en met name het werkplekleren.”

CIV Welzijn & Zorg De nieuwe koers is ingezet. Als je in deze lijn zelf iets mag ontwikkelen of opzetten wat zou dat zijn?

“We hebben nog steeds de meeste energie zitten op de functie van CIV Welzijn & Zorg als  innovatiemotor. Het ontwikkelen van modulair onderwijs. Hoe gaaf is het als we dat verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld als anders opgeleiden in 2024 weer intallig inzetbaar zijn op de buitenschoolse opvang. En we dromen van werkplekleren voor BOL’ers.”