Drie vragen aan Anna van Popering

In deze rubriek in ons online magazine stellen we iedere keer drie vragen aan een partner of betrokkene van CIV Welzijn & Zorg. Dit keer is het woord aan Anna van Popering, wethouder Zorg bij de gemeente Gouda waar we intensief mee samenwerken, ook binnen Campus Gouda.

Waarom is de samenwerking met CIV Welzijn & Zorg zo belangrijk voor gemeente Gouda?  

“Laat ik eerst de context geven. De groei van de vraag naar zorg is op termijn onhoudbaar. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid was er glashelder over: we gebruiken met zijn allen steeds meer en steeds duurdere zorg, waardoor de grenzen van de financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid in zicht komen. Nu al komen we overal handen te kort. Zonder veranderingen zou over veertig jaar één op de drie mensen in de zorg moeten werken tegen één op de zeven nu. In Gouda streven wij naar een inclusieve en sociale stad waarin iedereen gelijkwaardig is en kan meedoen. We zullen moeten vernieuwen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Samenwerken met CIV Welzijn & Zorg geeft ons toegang tot de nieuwste inzichten, technologieën en bewezen resultaten. Ook stelt het ons in staat te experimenteren, bijvoorbeeld met nieuwe contractvormen en versnelde maatwerktrajecten.”

Experience Lab en Bus to the Future zijn twee projecten waarin die samenwerking concreet tot uiting komt. Wat zijn uw ervaringen?

“Technologie wordt steeds meer onderdeel van ons leven. De juiste hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat mensen langer gezond, prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Of dat mantelzorgers ontlast worden. Het Experience Lab is een woonruimte ingericht als plek waar studenten, zorgmedewerkers, docenten en cliënten leren en ervaren hoe ze zorgtechnologie kunnen toepassen. Bus to the Future is de mobiele variant. Op beide projecten zijn we als gemeente trots. Studenten krijgen hier vernieuwend onderwijs; niet in de schoolbanken, maar in de praktijk. Waardevolle praktijkervaring helpt ook bij het omscholen, bijscholen en opleiden van onze zorgprofessionals. Kortom, hier wordt de vernieuwing waargemaakt die zo hard nodig is om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.”

Wat is uw ambitie op dit gebied voor de toekomst?

“Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, zal zorginnovatie rekening moeten houden met alle lagen van de bevolking. Technologie – de juiste hulpmiddelen – is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Technologie moet bij mensen passen en niet andersom. Dat stelt eisen aan de beschikbaarheid en aan de betaalbaarheid. Onze ambitie als gemeente is het om ook dié uitdagingen samen met CIV Welzijn & Zorg aan te gaan.”