Doorlopende Leerlijnen: vmbo-mbo

Van vmbo Zorg en Welzijn soepel overgaan naar mbo Zorg en Welzijn

Een doorlopende leerlijn voor vmbo leerlingen naar mbo Zorg en Welzijn realiseren, met soepele overgangen en goede inhoudelijke aansluiting op het huidige vervolgonderwijs in het mbo. Dat vraagt om nauwe samenwerking. Inmiddels lopen er verschillende samenwerkingen tussen voortgezet onderwijs en mboRijnland in maar liefst zes regio’s. Zo ook in Woerden.

Christa Hakkenberg, vmbo-docent Zorg & Welzijn bij het Kalsbeek College, mboRijnland docent Mieke van Dijk en Frank Hermans, projectleider Onderwijsvernieuwing en Frank Hermans, projectleider bij CIV Welzijn & Zorg vertellen aan Sterk Beroepsonderwijs hoe dat er in de praktijk uitziet.

Auteur: Eva Voncken