“Dit zijn onze toekomstige social workers”

De stage bij wijkcentrum De Spelewey in Voorhout van de tweedejaars studenten Sociaal Werk van mboRijnland zit erop. Het was een gekke periode door de coronacrisis. Gelukkig hebben Timotein Hansen, Vinnie van den Heuvel en Wouter de Bruyn voorafgaand genoeg activiteiten kunnen opzetten en ter afsluiting hebben ze vanuit huis op verzoek van hun stagebegeleider een onderzoek gedaan. Op keurige afstand gaven ze hun eindpresentatie. Nancy Baghdadi, directeur Welzijn Teylingen was zichtbaar onder de indruk. “Dit zijn onze toekomstige social workers.”

Twee dagen per week waren de drie studenten te vinden bij de Spelewey, onderdeel van het Lerend Wijkcentrum Teylingen. Ze hielpen mee de zelfredzaamheid van kwetsbare wijkbewoners te bevorderen. “Een van de meest leerzame projecten waaraan ik heb meegeholpen is Fietsmaatje”, vertelt Vinnie. “Je bent geneigd je te focussen op wat iemand niet kan. Je hebt de neiging je zoveel mogelijk aan te passen, maar dat hoeft niet. Geduld is heel belangrijk. Iemand in alle rust zijn verhaal laten vertellen, hoe moeilijk dat soms ook is. Toch ontstaan er dan goede gesprekken.” Trots voegt hij toe: “Onze begeleider vertelde ons, dat we een aanwinst zijn.”

Andere culturen

Een ander bijzonder project is De Voorleesexpres, deze stichting zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers komen thuis, of zien elkaar, als dat niet kan, via internet of op een openbare plek. De jongens hebben zelf ook gelezen met gezinnen. Dit was heel leerzaam, vertelt Wouter. “Je komt in contact met andere culturen en past je daarin uiteraard aan. We hebben bij een Syrisch gezin thuis gelezen.”

De conclusie van de studenten is dat een activiteit, in de vorm van een spelletje spelen of sporten, een belangrijk middel is in het leggen van contact. Timotein: “In de buurtkamer was een man die moeite had met het voeren van gesprekken. Hij zei niks, en als hij wat zei dan praatte hij heel hard. Ik ben heel bewust een potje met hem gaan schaken om zo contact te leggen. Hij werd steeds beter en tijdens het spel begon ik rustig een gesprekje met hem. Dat werkte. En nu speelt hij ook spelletjes met buurtbewoners.”

Serieuze vraagstukken

Het is een mooi voorbeeld van wat studenten op school niet leren, en wat dus maar aangeeft hoe belangrijk deze stages zijn, vindt Nancy Baghdadi, directeur Teylingen. Zij is speciaal langsgekomen om de eindpresentatie bij te wonen. “Ik gun het iedere student om op deze manier te leren. Jullie krijgen te maken met serieuze vraagstukken en worden gevoed door de werkelijkheid waar je tijdens je stage mee wordt geconfronteerd.”

Hybride onderwijs

“Het bijzondere aan een Lerend wijkcentrum is dat de studenten activiteiten organiseren voor de wijk en het liefst met”, vertelt betrokken docent Astrid Prakke. “Daarnaast krijgen ze workshops vanuit het werkveld, hybride onderwijs. En er is één dag in de week een docent aanwezig.”

“Natuurlijk is er ook wel wat mis gegaan bij het organiseren van activiteiten”, vervolgt Prakke. “Bijvoorbeeld wanneer er weinig animo is, maar ook daar leer je van.” Wouter reageert scherp: “Wat dat betreft hebben we voor de volgende stagiaires nog een goede tip: werk vraaggericht, en niet aanbod gericht.”