Désirée Bierlaagh gestart als Practor

Per 1 september 2019 is Désirée Bierlaagh gestart als Practor binnen het CIV Welzijn en Zorg. Désirée is verpleegkundige NP en verplegingswetenschapper. De loopbaan van Désirée kent als rode draad leren en ontwikkelen van professionals en teams in veranderende contexten. Via praktijkonderzoek en samen met betrokkenen als medeonderzoeker creëert zij werk- en leeromgevingen waarin vakmanschap excelleert, goed werk ontstaat en waar uitkomsten voor ontvangers van welzijn en zorg centraal staan. Désirée houdt ervan combinaties te maken tussen praktische wijsheid en wetenschap. Dit levert betekenisvolle inzichten en praktische handvaten op, die in de praktijk helpen en werken. 

Over het practoraat
Het practoraat van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg richt zich op ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en het veranderend werkveld. De onderzoeksagenda van het practoraat wordt zorgvuldig en in samenspraak samengesteld. De verschillende partners van het CIV Welzijn & Zorg reiken daarvoor praktijkgerichte vraagstukken aan. Door de praktijkgerichte onderzoeksinsteek, waarbij samen wordt gewerkt met studenten, docenten en het werkveld biedt het practoraat direct meerwaarde aan het werkveld, studenten en docenten.