Derde editie magazine Op koers

Het derde magazine staat in het teken van de werkveldconferentie. Met onder meer:

  • Naar aanleiding van de werkveldconferentie Koers op Focus interviewde schrijver en keynotespreker Jan Wolter Bijleveld vier kernteamleden over hun verwachtingen. Hoe denken zij concreet vorm te kunnen geven aan innovatie in het onderwijs voor welzijn en zorg? Wat kom je daarbij tegen?
  • De opbrengst van de dialoogtafels
  • Drie vragen aan Anna van Popering, wethouder Zorg bij de gemeente Gouda
  • Recente ontwikkelingen rondom ons practoraat
  • En nog veel meer!

CIV Welzijn & Zorg Magazine #3 – CIV Welzijn & Zorg (civ-welzijnenzorg.nl)