Werkplekleren met leertechnologie: de student centraal in de praktijk

Leren in de context van de praktijk is een belangrijke pijler van CIV Welzijn & Zorg. De verbinding en wisselwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk vormt het uitgangspunt. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen het werkveld en het onderwijs. Bij CIV Welzijn & Zorg lopen verschillende trajecten. Innoverend, succesvol, maar soms ook met wat hobbels. Marianne Weijers, docent mboRijnland, coördinator Werkplekleren en onderdeel van het team CIV Welzijn & Zorg vertelt hier meer over.

“Het project Werkplekleren is ruim vier jaar geleden gestart onder CIV Welzijn & Zorg bij kinderopvangorganisaties Junis en Eigen&Wijzer, die hier overigens nog steeds mee werken. Inmiddels wordt werkplekleren mboRijnland breed ingezet, bij organisaties uit verschillende branches. Vanuit de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn kwam de vraag binnen voor volwassen onderwijs. Werkplekleren is daar uitgerold en als docent Zorg ging ik daar lesgeven. In de avonduren, want dat was de wens vanuit PI. Dat vond ik ook wel prima. Bij de SDB Groep, die het programma Werkplekleren heeft ontwikkeld, ben ik trainingen gaan volgen. Deze manier van lesgeven, praktijkgericht, op de werkvloer. Het beviel meteen. Inmiddels ben ik coördinator Werkplekleren. Ik ben de verbinder tussen mboRijnland en de bedrijven.

Er is steeds meer vraag naar, vanuit verschillende branches. Om aan die vraag te blijven voldoen, geef ik trainingen aan docenten, maar ook aan praktijkopleiders. We moeten professionaliseren. De kwaliteit blijven waarborgen. Ik wil werkplekleren op de kaart zetten. Daarom werk ik hierin nauw samen met Désirée Bierlaagh, practor bij CIV Welzijn & Zorg en Noor van Etten, adviseur bij de afdeling Onderwijs & Kwaliteit bij mboRijnland. Dat werpt al zijn vruchten af. Bedrijven weten me steeds vaker te vinden. Ze willen een opleidingstraject starten, ik geef dan uitleg over wat werkplekleren inhoudt. En wat de toegevoegde waarde is.

Efficiënt en gericht op de werkvloer

Er is een gemeenschappelijk belang. Medewerkers die willen door ontwikkelen willen een volwaardige, kwalitatieve opleiding volgen, maar vinden som vier jaar te lang. Organisaties willen graag dat personeel zich ontwikkelt, maar wel efficiënt en gericht op de werkvloer. Soms missen mensen een bepaald stukje theorie om een level omhoog te gaan, maar hebben ze wel de ervaring en bepaalde kennis in huis. Zeker bij de beroepen waar een personeelstekort is, is werkplekleren een goede oplossing. Vaak hebben bedrijven de gemotiveerde mensen al in huis, maar moeten die nog een diploma halen. Het gaat niet alleen om snelheid, maar werkplekleren zorgt ook dat de opleiding aan alle eisen voldoet. Wat speelt er op de werkvloer? Wat is de visie van de organisatie? Dat nemen we allemaal mee.

Daarnaast werken de studenten met een online platform. Hierop kunnen ze feedback geven en krijgen, er staan hulpmiddelen op. Vereiste is wel dat iedereen, docent, student en werkbegeleider hier goed mee moet kunnen werken.. Maar dat bijvoorbeeld ook overal de wifi goed is. De studie stopt niet op school, die loopt door in de praktijk. Vaak worden de lessen op de locatie van de werkgever gegeven. Dat werkt laagdrempelig. En er komen gastdocenten uit de organisatie.

Ik wil nog meer mensen verbinden aan werkplekleren

Dit is meer dan een reguliere opleiding. En die is niet verkeerd he, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar voor bepaalde groepen, met name de werkende, is werkplekleren echt een meerwaarde. Het leren is gekoppeld aan de eigen werkomgeving en dan zijn studenten gemotiveerder en pro-actiever. De ervaring leert inmiddels dat het werkt als een olievlek. Je neemt al die collega’s erom heen ook mee. Het heeft een positieve uitwerking op de hele organisatie.

Als ik bij PI Alphen sta, met mijn mboRijnland collega’s, en de medewerkers bezig zie dan krijg ik daar energie van. Ik wil nog meer mensen verbinden aan werkplekleren. Uitbreiden naar andere branches. De opleiding Sport en Beweging heeft ook al interesse getoond. Wat ik voor de toekomst hoop? Eerlijk, eigenlijk hoop ik dat over een paar jaar mijn functie niet meer nodig is. Dat iedere opleiding bij mboRijnland werkt met werkplekleren. Dat bij verschillende bedrijven dit opleidingstraject loopt. Dit kan je overal inzetten.”