“CIV Welzijn & Zorg is een prachtig platform”

Wat zijn jouw verwachtingen?

Bart Elenga, lid Raad van Bestuur Junis kinderopvang en Junis RvB collega voorzitter Tine Oudshoorn

Bart: “Mijn voorganger bij Junis, die al een tijd terug is gestart met werkplekleren en eigen opleidingen in huis, is toen ook in het kernteam van het CIV Welzijn & Zorg gestapt. Ik zet dat graag voort om er verder aan te bouwen. De ontwikkelingen gaan razendsnel en je loopt snel achter met het onderwijsprogramma. De praktijk vraagt om vernieuwing.”

Tine: “Zowel de situatie op de arbeidsmarkt als de snelle ontwikkeling in de sector kinderopvang maken dat het CIV hard nodig is. Ik denk dat organisaties in CIV Welzijn & Zorg stappen om met elkaar te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en wat de praktijk nu én in de toekomst van ons vraagt. Ja, de factor ‘ongeduld’ speelt ook een rol, maar ook de overtuiging dat we de uitdaging niet alleen aankunnen en graag willen samenwerken met andere sectoren.

Best practices
Bart: “Bij het CIV vind je een verzameling van verschillende branches in de regio. Daarmee is het een unieke samenwerking die voor ons anders niet toegankelijk zou zijn. Het brengt voorbeelden van best practices dichterbij. Wat ook helpt, is dat je elkaar snel weet te vinden binnen het CIV-verband.

Tine: “Ik denk dat het goed is al wat verder weg naar de toekomst te kijken met elkaar. Binnen CIV Welzijn & Zorg als platform kunnen we kennis met elkaar delen, locaties bezoeken en thema’s met elkaar uitwerken, inspiratie opdoen en projecten met elkaar opstarten. Waarbij je nadrukkelijk naar het totaal van de sectoren onderwijs, kinderopvang en zorg moet kijken.”

Bart: “Je kunt dan ook denken aan een loopbaan die begint in de kinderopvang en een vervolg krijgt in de zorg of juist andersom. In beide sectoren werk je met mensen. We hebben allebei een maatschappelijk doel. Het is ontwrichtend als daar te weinig medewerkers voor zijn. Als sectoren in het hart van de maatschappij, zorg, onderwijs en kinderopvang, kun je samen in een krappe arbeidsmarkt mogelijkheden creëren en elkaar helpen. Daar kun je ook in een opleiding al op vooruitlopen. Als je medewerkers niet in één van die sectoren kunt houden, probeer ze dan in elk geval voor de drie sectoren te behouden.”

“De wil om er voor te gaan”
Tine: “Wat ik verwacht van anderen in CIV Welzijn & Zorg is dat we er zijn met elkaar. Dat is het eerste wat in me opkomt. Het CIV is een prachtig platform. Het vraagt wel echt betrokkenheid en de wil om ervoor te gaan.”

Bart: “Er zijn best veel platforms voor samenwerking. Je kunt erbij zitten, maar verder niet veel bijdragen omdat de tijd je ontbreekt. Ik heb behoefte aan een route waarop we handen en voeten geven aan plannen die we belangrijk vinden, met mensen die er tijd voor hebben.”

Tine: “De innovatiemotor aanzetten en draaiend houdend door van deelnemers te vragen vernieuwing te blijven dragen. Soms zijn we te snel tevreden met wat we hebben bereikt. De toekomst vraagt van ons dat we blijven innoveren.”

Bart: “De valkuil van CIV Welzijn & Zorg is dat we veel hebben bereikt en het nieuwe daarna niet meer zien. Ik zou graag meer horen wat anderen aan het doen zijn. Met een balans in halen en brengen komt het kruis bestuiven goed op gang. Wat kan zorg leren van kinderopvang en andersom, wat kan technologie in onze beide sectoren betekenen? Hoe kun je medewerkers ermee ontlasten, maar ook bijvoorbeeld: moet menselijke aandacht altijd van een mens komen of kun je dat ook aan een robot overlaten? Of welke manieren van werkplekleren zijn er, dan raak ik ook weer enthousiast om onze ervaringen te delen. We kunnen elkaar inspireren en tot grotere hoogte brengen.”