Campusgouda.nl live!

Onder de koepel van Campus Gouda brengt regio Midden-Holland bedrijven en hogescholen bij elkaar om het personeel van de toekomst op te leiden. Studenten van verschillende hbo-opleidingen, op het gebied van bijvoorbeeld techniek of zorg, gaan aan de slag met maatschappelijke vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid. Dit doen zij samen met studenten van andere opleidingen, zoals het mbo. Het CIV Welzijn & Zorg ziet in Campus Gouda een waardevolle samenwerkingspartner.

Welzijn- en zorgoplossingen

De wereld waarin we vandaag onze zorg verlenen, is een wereld die snel verandert. Daarom werkt het CIV Welzijn & Zorg aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst, hierbij spelen hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek een belangrijk rol. Precies dat staat ook centraal bij Campus Gouda. Kijk voor meer informatie op www.campusgouda.nl.