Brainstormsessie CIV Welzijn & Zorg: een impressie

Op dinsdag 15 maart was de eerste bijeenkomst waarin partners en betrokkenen terug hebben gekeken op vier jaar CIV Welzijn & Zorg. Ook hebben we een blik op de toekomst geworpen. Om precies te zijn: 2030. En daar kwamen interessante wensen naar voren. “Betrek de wensen van de student bij het onderwijs”, maar ook, “Accepteren dat tegen die tijd mensen twee banen hebben.”

Dagvoorzitter Mohammed Mohandis opende de bijeenkomst met een dialoogtafel. Vier partners van CIV Welzijn & Zorg uit onderwijs, zorginstelling en overheid blikten met elkaar terug. Wat heeft het jouw organisatie gebracht? Lotte Kerste, wijkverpleegkundige en leercoach bij Woon-Zorgcentra De Rijnhoven: “Studenten hebben bij ons onder meer onderzoek gedaan naar het gebruik van zorgtechnologie. Met die opbrengst kunnen we verder. Daarnaast is het gewoon zo dat er na 25 jaar blinde vlekken ontstaan in je werk. Studenten brengen vernieuwing. Zij leren, maar wij leren ook van hen.”

Wensen

Sylvia van Bergen, HR adviseur kinderopvangorganisatie Junis geeft aan dat Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren via CIV Welzijn & Zorg hen helpt om eigen personeel op te leiden. “Er is zoveel ruimte tijdens de opleiding om te bewegen zodat deze helemaal volgens onze wensen wordt gegeven. Ik heb wekelijks contact met de docent van mboRijnland. Het mooie is dat iedereen binnen het team om de BBL-er heen mee leert. Je pakt veel meer dan die ene werknemer.”

Jan Iedema, wethouder bij gemeente Zoetermeer is vanaf het eerste uur betrokken: “De afgelopen vier jaar is het onderwijs en het bedrijfsleven in kleine stapjes naar elkaar toegetreden. De docent is meer naar buiten getreden en andersom gaat iemand uit het bedrijfsleven steeds vaker naar school in combinatie met werk. Dat is de toekomst.”

Ambities

In twee groepen werd teruggekeken volgens het Appreciative Inquiry model. Wat hebben we met elkaar waargemaakt de afgelopen vier jaar? Frank Slingerland, projectleider bij Campus Gouda: “Iedereen heeft zijn eigen ambitie, of het nou de gemeente is, een zorginstelling of het onderwijs. Het is mooi dat die ambities zijn samengekomen bij CIV Welzijn & Zorg. Dat we hier met elkaar aan werken.” Loes Jansen, mboRijnland vult aan: “CIV Welzijn & Zorg heeft de urgentie laten zien dat we elkaar nodig hebben.”

Jolanda van der Zon, Vlietkinderen: ’Onze gezamenlijke opleidingstrajecten met werkplekleren is niet alleen maatwerk maar hiermee maken we het verschil. We bepalen samen, werkveld en onderwijs, waar we heen willen en leiden medewerkers op die passen bij de organisatie en bij wat het werk vraagt. De studenten houden ons scherp.’’ Aan tafel wordt geconcludeerd dat de samenwerking een vorm van ‘verbindend leren’ is, partners kennen elkaar en elkaars organisatie en werken samen op het niveau van de bedoeling. Door deze verbinding durf je ook samen een vervolgstap te zetten in iets nieuws.

Omdenken

Wat wil zou je in 2030 willen terugzien? Irma Rabelink, Stichting Consortium Beroepsonderwijs: “Dat mensen in het onderwijs of in een zorginstelling niet meer een keuze hoeven te maken op basis van angst, omdat ze bepaalde protocollen moeten volgen. Het CIV helpt daarbij: buiten de kaders omdenken.”

Nathalie Lecina van Studio Moio heeft een boodschap voor de toekomst: “Betrek studenten bij de invulling van het onderwijs. Luister naar ze. Pas de inhoud aan op basis van de interactie.” Sylvia van Bergen, Junis heeft als wens dat iedereen aan werkplekleren doet. “In 2030 is geen verschil meer tussen een werkbegeleider, docent, student: iedereen leert van elkaar.’’

Marion Castelijn, Floreokids geeft mee dat we open moeten staan voor jonge generaties en hun ruimte bieden: “Ik mis de leerlingen in de gesprekken. Het gaat namelijk over hen. En over de gewijzigde levensbehoefte, wat zeker generatie gerelateerd is.’

Keynote spreker prof. dr. Gabriël Anthonio gaf de aanwezigen inhoud mee om over na te denken. “Begeleid jonge mensen op hun reis om verbinding te maken met het werkveld. Verbinding heet vooruitgang. En dat is beschaving. In de toekomst zijn mensen niet meer op zoek naar een baan, maar naar perspectief. CIV Welzijn & Zorg kan deze reis aanbieden. Je stroomt hier binnen, maar krijgt de mogelijkheid om te wisselen tussen werk en opleiding. Of een combinatie van beiden. Klassieke HR instrumenten werken niet meer. Houd de onderwijs- en de arbeidsmarkt in beweging.”

Wordt vervolgd