Bijeenkomst Lerend netwerk

Bij CIV Welzijn & Zorg merken we dat er vanuit onderwijs, maar ook het werkveld steeds meer interesse is in werkplekleren. Om aan de vraag te voldoen, organiseert Marianne Weijers, co√∂rdinator werkplekleren met leertechnologie bij mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg regelmatig bijeenkomsten voor docenten. “Om te professionaliseren, want de ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Dat vraagt om onderwijs waarin de beroepspraktijk in de volle breedte zichtbaar is.” Leanne Terbeek, ondersteuner bij het practoraat van CIV Welzijn & Zorg maakte een beeldverslag.