“Als je elkaar niet kent en niet weet wat een ieder kan, kun je geen bruggen bouwen”

Studenten Verpleegkunde mboRijnland delen kennis via posterpresentatie

Op vrijdag 24 juni 2022 vond het tweede symposium Academische Verpleegkunde plaats, georganiseerd door het LUMC. Leanne Terbeek van het Practoraat CIV Welzijn & Zorg was erbij en maakte onderstaand verslag.

In de aanloop naar het symposium is er contact geweest met het practoraat vanuit de samenwerking in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg om te verkennen of mbo studenten Verpleegkunde van de BBL opleiding Verbindend Leren[1] een bijdrage kunnen leveren aan het symposium. Voor het vernieuwen en verbeteren in de praktijk hebben we alle bronnen van kennis nodig en is juist het samenspel van alle betrokkenen noodzakelijk. Via de docenten zijn studenten gevraagd om mee te doen aan dit symposium. Zij presenteerden hun verbeterplan via een poster. Waarmee zij zich kunnen door ontwikkelen in hun verpleegkundig leiderschap en hun onderzoekende houding.

Verbindend Leren
Zo kwam het dat voor de eerste keer bij het symposium twee studenten Verpleegkunde van het mboRijnland, Chiquita Morman en Sacha Altorf, hun verbeterplannen en onderzoek presenteerden via een poster (zie figuur 1 en figuur 2). Aangemoedigd door Jeanine Lippens, docent mboRijnland Verbindend leren. Vanuit practoraat CIV Welzijn & Zorg en als creatief ondersteuner keek ik ook mee. Op het vertalen van onderzoek in een poster, zowel op inhoud, als op vormgeving zijn de posterpresentaties tot stand gekomen. Verschillende deelnemers benoemden dat tussen de verschillende posters onze posters er écht uitsprongen.

Ieders kennis en kunde

 Poster Sacha Altorf

‘Samen onderzoeken in de praktijk’, het thema van het symposium, dat doe je niet alleen. Je doet het samen, met ieders kennis en kunde. En dat is precies waar onze studenten keigoed in zijn. Na een korte opening door Anja Brunsveld – Reinders, nam Janneke de Man, (beiden van LUMC) de deelnemers mee in een interactieve keynote over continuïteit van zorg. Vervolgens kwamen er diverse sprekers aan het woord om vanuit hun praktijk voorbeelden te laten zien, zoals ‘het ziekenhuis op wielen’ bij Allerzorg en ‘medicatie aan huis’ bij Activite.

Poster Chiquita Morman

mbo’ers en onderzoek

Na diverse pitches van onderzoek in de praktijk, was het tijd voor onze studenten Verpleegkunde om te shinen met hun poster. Al gauw trokken de posters van Sacha en Chiquita de aandacht en werden zij veelal gecomplimenteerd over hun creatieve insteek en sterke visuele opbouw. De verbeterplannen werden bestudeerd, aandachtig gelezen en er werden veel vragen gesteld, waar de studenten graag antwoorden op gaven. Geen vraag was te gek, soms op de inhoud, maar soms ook in het algemeen. ‘huh, doen mbo’ers dan ook onderzoek?’, was een vraag die vaak gesteld werd. ‘Jazeker !!’ reageerden de studenten dan enthousiast. Om vervolgens de deelnemers mee te nemen in de waarde van mbo’ers voor onderzoek én oplossingen die werken in de praktijk. Deelnemers werden duidelijk op ideeën gebracht door de presentaties. ‘Bij ons werken ook mbo verpleegkundigen en we hebben daar ook stagiaires en studenten, ik heb er nog niet eerder aan gedacht om hen te betrekken bij onderzoek. Maar daar ga ik nu echt mee aan de slag!’, aldus één van de deelnemers.

Innovatie en onderzoeken

De verbazing, maar ook de bewondering dat onze mbo-studenten dat konden. Erg mooi dat de innovatiekracht en het onderzoekende talent van hen op deze manier zo in het zonnetje werd gezet. Uiteraard hebben wij ook deze twee durfals in het zonnetje gezet. Ze straalden. Zo zie je maar, zoals Désirée Bierlaagh, practor CIV Welzijn & Zorg, zei in haar practorale rede, ‘mbo’ers zijn goud waard, alleen maken ze dat zelf nog niet altijd zichtbaar, waardoor hun praktische wijsheid onvoldoende benut wordt, zonde!’ Als je het aan mij vraagt, hebben we daar met elkaar: studenten, docenten, werkveld en practoraat op deze 24e juni met veel plezier een veranderende beweging in gemaakt!

Het was voor ieder van de betrokkenen een leerzaam proces, maar wat een goede energie zat erop, en dan dit neerzetten als resultaat. Wij vanuit het practoraat, maar ook docent Jeanine Lippens, zijn ontzettend trots op Sacha en Chiquita, dat ze het aangedurfd hebben en de sprong hebben gewaagd. Zoals Jeanine bij de afronding zei: ‘Dit gun je elke student!’.  

Praktische wijsheid

Vanuit deze opmerking van Jeanine en om deze beweging en goede energie voort te zetten is er een idee ontstaan. Volgend jaar willen we meer mbo-studenten de mogelijkheid bieden om naar buiten te treden met hun onderzoeken en verbeterplannen. Wie weet kunnen we daar een prijs aan koppelen met Chiquita en Sacha in de jury, als voorlopers en rolmodellen. Want als we vandaag iets hebben geleerd, dan is het wel dat mbo’ers keien zijn om met hun praktische wijsheid het verschil te maken in de praktijk. Ze hebben alleen een podium nodig, dan shinen ze met al hun kennis en kunde vanzelf!


[1] De opleiding Verbindend Leren is een hybride BBL opleiding, ontworpen op de principes van werkplekleren met leertechnologie. De opleiding is ontwikkeld door een onderzoekend en lerend samenspel tussen mboRijnland, LUMC, Libertas Leiden, Marente, Respect en Gemiva. Voor meer informatie, zie https://civ-welzijnenzorg.nl/project/verbindend-leren/