Interview: Samen vernieuwen in de praktijk

Innoveren. Vernieuwend onderwijs. Leren op de werkvloer. Het zijn termen die we regelmatig horen en ook gebruiken. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? dr. Suzanne Verdonschot heeft als onderzoeker en consultant bij Kessels & Smit goed voor ogen wat er nodig is om samen dingen in beweging te zetten. Als keynote speaker tijdens de werkveldconferentie in november 2022 nam zij ons mee in het samen vernieuwen in de praktijk en werk maken van innovatie. Als input gebruikte ze onder andere de ervaringen van drie innovatie bouwers bij CIV Welzijn & Zorg: Nellie, Mirjam en Brenda.

Mirjam Companjen, directeur kinderopvang Eigen en Wijzer, werken al jaren met werkplekleren samen met CIV Welzijn & Zorg en mboRijnland.

“We hebben mensen geloof in zichzelf gegeven”

“Onze behoefte ontstond zo’n zeven jaar geleden. We willen medewerkers faciliteren in hun ontwikkeling. Maar we zien ook dat ze best een grote stap moeten maken om weer te gaan leren. Daar wil je als organisatie wat mee. Het gaat niet om het niveau, het gaat om ontwikkeling van het individu. Net als bij kinderen: wie ben je, wil je het avontuur aangaan en wat heb je van ons nodig? Toen kwamen we samen met mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg op werkplekleren. mboRijnland neemt de theorie en het wettelijk kader voor haar rekening en wij alles wat te maken heeft met de pedagogische praktijk. Wij bieden dit onze bestaande werknemers aan, maar ook de toekomstige. In onze personeelsadvertentie staat: Wil je werkplekleren? Solliciteer dan bij Eigen&Wijzer.

Het is zo belangrijk dat we in verbinding zijn met elkaar

“We zijn nauw betrokken bij de opzet van de lessen. Om de week komt er een gastdocent, bijvoorbeeld een collega van een andere locatie, een pedagoog, directeur of een regiomanager over bijvoorbeeld talentontwikkeling. Ik denk dat we zo bouwen aan optimale ontwikkelkansen voor de samenleving voor de toekomst. Wat wij nu doen heeft over 20 jaar effect op de generatie die nu bij ons is. Als wij het goede voorbeeld zijn voor kinderen, bouwen wij aan een gezonde maatschappij voor de toekomst. Met kinderen die worden gezien in hun talent, daar hebben zij recht op. Het mooiste van werkplekleren is dat iemand weer gaat geloven in eigen kunnen. Ik ben altijd bij één van de eerste lessen aanwezig. Als ik hoor dat ze op de eigen werkplek teleurgesteld zijn of ze missen iets, dan word ik wakker. Het is zo belangrijk dat we in verbinding zijn met elkaar. De les die ik altijd geef is; zorg goed voor jezelf. Dat is de basis voor jou, want in jou zit ook een klein kind dat aandacht nodig heeft. Elk kind, elke medewerker heeft uitdaging nodig! Bij ons kantoor zit een kinderdagverblijf. Een keer wilde een jongetje fietsen opruimen. Dat hebben we toen samen gedaan. Toen we klaar waren, bleef hij voor de deur staan. Ik mocht er niet langs. Hij wilde een high five geven en een knuffel.  Een kind heeft één minuut volle aandacht nodig. Maar dat geldt ook voor jou.

“Eigen&Wijzer is onderdeel van Samenwerkende Kinderopvang, een koepelorganisatie waar 13 kinderopvangorganisaties onderdeel van zijn. Dit onderwijs kunnen we hiermee verbreden. Ik hoop dat het uiteindelijk binnen heel Nederland van betekenis is, een nieuwe manier van werken en leren. We hebben met personeelstekort te maken. Dus je wilt optimaal aansluiten bij behoeftes. We staan voor kwaliteit van kinderopvang. Ik zie de student binnenkomen en vervolgens zie ik ze groeien en soms ook kritischer worden. Mijn eigen dochter heeft de omschakeling gemaakt. Ze kwam met een niveau 3 binnen en zij heeft haar diploma niveau 4 gehaald. Van tevoren dacht ze dat kan ik nooit. Een andere student is nu bezig met een niveau 5 opleiding. En die had nooit gedacht een hbo opleiding te kunnen doen. Daar kan ik trots op zijn. We hebben mensen geloof in zichzelf gegeven. Je kunt niet geven wat je zelf niet hebt. Anders kun je een kind ook geen vertrouwen geven. Ik blijf vooruit kijken. Dat is de basis om het morgen weer beter te doen. De evaluaties spelen daarbij een belangrijke rol. Van de studenten, docenten en de werkbegeleiders. Zo kan je samen kijken hoe we het beter kunnen doen.”